Palvelun käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan SportieTown.com -sivuston palveluiden ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. SportieTown.com:lla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivuston sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Näihin ehtoihin ja Internet-sivustomme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 
Nämä sopimusehdot on luettava huolellisesti ennen SportieTown.com -palvelun käyttöä. Jos et hyväksy sopimusehtoja, älä käytä SportieTown.com -palvelua.

Sopimuksen syntyminen ja palvelun ostaminen

Rekisteröityessään SportieTown.com -sivustolle, asiakas vahvistaa rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Asiakkaalla on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa. 
Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.
Ostamalla videon käyttäjä saa oikeuden katsoa videota rajattomasti palvelun sisällä omilla käyttäjätunnuksillaan niin kauan kuin kyseinen video on palvelussa saatavilla. Ostettu sekä ilmainen videomateriaali on tarkoitettu käyttäjän yksityiskäyttöön. Videomateriaalin esittäminen joukoille on kiellettyä.  

Ostetusta videomateriaalista ei makseta hyvitystä, mikäli kyseessä ei ole jokin palveluntarjoajasta johtuva tekninen tai muu vika. Hyvitystä ei makseta tapauksessa, jossa video on poistettu palvelusta SportieTown.com –palvelun tai sisällöntuottajan puolesta, palvelu myydään, lopetetaan tai video ei ole katsottavissa teknisestä viasta johtuen, lukuunottamatta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheitetut viat.

Maksullinen sisältö veloitetaan asiakkaan valitsemalla maksutavalla. Jos asiakas maksaa pankki- tai luottokortilla sallimalla veloituksen kortilta, asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen ostos ja että hän on kyseisen kortin haltija (kortti on asiakkaan nimissä). Kaikki 

SportieTown.com -verkkosivustolla ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron (jos kyseessä on tuote, josta arvonlisäveroa on maksettava) sekä muut soveltuvat verot ja maksut. Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot on kerrottu SportieTown.com verkkosivustolla.

Käyttäjätili on aina henkilökohtainen eikä käyttäjä saa luovuttaa salasanaansa tai muita tietoja toisen käyttäjän käyttöön.

Sopimusmuutokset

SportieTown.com:lla on oikeus tehdä tähän sopimukseen muutoksia harkintansa mukaan ilman toisen osapuolen suostumusta. Kaikista aineistoon tehtävistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle ja asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset,  jos hän hyväksyy ne ja/tai jatkaa SportieTown.com -palvelun käyttöä saatuaan niistä ilmoituksen.

Hinnoittelu

SportieTown.com:lla on oikeus muuttaa maksullisten palveluidensa hintoja. Hintamuutokset astuvat voimaan heti. Kaikista hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle SportieTown.com -palvelussa. SportieTown.com ei maksa palautuksia tai hyvitä tilanteissa, joissa videomateriaalin hinta on muuttunut. 

Sopimuskausi ja sopimuksen päättäminen

SportieTown.com pidättää oikeuden sulkea asiakkaan SportieTown.com -tilin koska tahansa, jos asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän SportieTown.com -palvelua väärin. Jos SportieTown.com sulkee asiakkaan SportieTown.com -tilin jostakin muusta kuin tässä kohdassa mainituista syistä, SportieTown.com ei ole vastuussa siitä asiakkaalle eikä velvollinen korvaamaan tälle tämän mahdollisesti maksamia maksuja.

SportieTown.com:n vastuu

Kuntoiluun ja liikuntaan liittyy aina mahdollisia riskejä. Konsultoi lääkäriäsi ennen kuntoilua mahdollisten vahinkojen välttämiseksi. SportieTown.com -palvelun käyttö (sisällön käyttö mukaan lukien) tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. 

SportieTown.com ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

SportieTown.com ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

SportieTown.com toimii palvelualustana sisällöntuottajan videomateriaalin myynnille. Vastuu videomateriaalin sisällöstä kuuluu sisällöntuottajalle. SportieTown.com tai sisällöntuottaja eivät ole vastuussa muista kuin tahallisista sisältövirheistä videomateriaalissa.

Ei takuuta

SportieTown.com -palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. SportieTown.com ei lain sallimissa puitteissa myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta palveluille tai tuotteille eikä niiden laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen. SportieTown.com ei lisäksi takaa, vakuuta tai kannata yhtäkään tuotetta tai palvelua, joita mainostetaan tai tarjotaan kolmannen osapuolen toimesta SportieTown.com -palvelussa tai siihen linkitetyllä verkkosivustolla tai joita mainostetaan bannereissa tai muutoin, tai ota niistä vastuuta. SportieTown.com ei ole myöskään millään tavoin vastuussa asiakkaan ja SportieTown.com -palvelussa tai sen kautta mainostettuja tuotteita tarjoavien kolmansien toimittajien välisestä asioinnista. Kuten mitä tahansa kautta tai missä tahansa hankitun minkä tahansa tuotteen tai palvelun kohdalla asiakkaan tulisi käyttää myös tässä tapauksessa omaa harkintakykyään ja olla varovainen. Mikään SportieTown.com:n asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti antama tieto ei muodosta SportieTown.com:n myöntämää takuuta.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit, muut immateriaalioikeudet ja käyttörajoitukset

Sivustomme visuaalinen ilme ja sivustollamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, videot tekstit, ohjelmistot ja äänet, ovat SportieTown.com:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon.

Aineistoa saa käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä ei saa ottaa eikä aineistoa tai sen osaa saa myydä tai jakaa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivustoihin. 

Epävarmuuden välttämiseksi tarkennettakoon, että asiakas ei saa (ilman kirjallista lupaa)

  1. kopioida, monistaa, siirtokopioida, julkistaa tai muutoin käyttää jotakin SportieTown.com -sovelluksen tai -palvelun osaa tai sisältöä (mukaanlukien ohjelmat, kappaleet, videot, kuvat ja tekstit) tavalla, jota ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallittu
  2. myydä tai yrittää myydä kutsuja SportieTown.com-käyttäjiksi
  3. antaa salasanaansa kolmannelle osapuolelle tai käyttää jonkun toisen henkilön käyttäjänimeä tai salasanaa
  4. takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa, muokata tai käyttää jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi SportieTown.com -palvelua tai mitään sen osaa
  5. kiertää mitään SportieTown.com:n tai sen lisensoijien käyttämää sisällön suojaustekniikkaavuokrata tai liisata SportieTown.com -palvelun osaa
  6. käyttää SportieTown.com:n palveluja tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta.

Edellä mainitun lisäksi asiakas sitoutuu pyrkivänsä kohtuudella varmistamaan, ettei SportieTown.com -palvelua ja sen sisältöä käytetä luvattomasti.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivustollamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. 

Sivuston kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa, mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivustomme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivuston kehittämiseen ja parantamiseen.

Sivustollamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi ja osallistuessa kilpailuihin tai jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. 

Ellei ao. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason SportieTown.com on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.